IV Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą - 5–17 lipca 2010

W dniach 5–17 lipca 2010 r. w Domu Pracy Twórczej w Oborach koło Warszawy zostanie zorganizowany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej kurs najnowszej historii Polski – IV Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą. Kurs, podobnie jak w latach ubiegłych, organizowany jest w ramach Programu Polonijnego BEP IPN. Do udziału w Polonijnych Spotkaniach... zapraszamy nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Kurs jest bezpłatny, IPN zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym. Zwrot kosztów podróży uzależniony jest od otrzymania przez współorganizatora spotkania – Fundację Oświata Polska za Granicą dofinansowania na ten cel.

Szczegóły: http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/400/11952/IV_Polonijne_Spotkania_z_Histo...